Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 59: Samvittigheten – menneskets kompass

 

«Den henger over hodet mitt som en mørk sky,» sier kvinnen fortvilet foran meg. Vi snakker om hva det er som forhindrer henne i å være tilfreds – hva det er som tar hennes energi. Hun snakker om den dårlige samvittigheten. Over alt hun burde være og gjøre.  Konstant dårlig samvittighet, gjør at livskvaliteten forringes – også på jobb.  «Det blir som en stor mørk sky som alltid henger over meg, og aldri er fornøyd.»

«Men kan du tenke deg til et sted eller en situasjon hvor denne mørke skyen ikke er der?» spør jeg. «Og klarer du å beskrive hvordan du har det da?»  «Trenger du denne mørke skyen lenger? Hva godt har den gjort deg?  Vi får til en god øvelse- som hun også jobber videre med til neste gang.

Samvittigheten er menneskets kompass, sa Vincent van Gogh så bra. Og hva er et menneske uten samvittighet? Samvittigheten er vårt verktøy til å kunne skille rett fra galt. Men det går galt av sted når vi blir fanger av vår egen samvittighet.

Har du tenkt på at en tanke eller handling ikke har noen verdi – før du gir den det? – Det er følelsen som er med på å sette en verdi – positiv eller negativ. For noen er det altfor lett å sette usanne verdier på egne tanker. Denne usunne dårlige samvittigheten som kommer av egne forventninger og forestillinger om at du skal strekke til og gjøre mer enn best for alt og alle. Den tjener egentlig ingen på, og aller minst deg selv. Da er det lurt å lage seg noen verktøy og spørre seg selv om dette virkelig er reelt? Ta deg selv en pause og takk deg selv for at du gjør så godt du kan! Minn deg selv på at du ikke kan ta ansvar for andres avgjørelser og forpliktelser. Velg bort den dårlige samvittigheten og nyt den gode.

Når vi rekrutterer, testes og måles kandidater opp mot samvittighetfullhetdimensjonen. Samvittighesfullhet handler om å være strukturert, disiplinert, ansvarlig, opptatt av kontroll, planlegging og prioritering. Kandidater som skårer høyt her i personlighetstester, møter til avtalt tid, er gode til å planlegge egen hverdag, gode til å prioritere det viktige fremfor det mindre viktige – og de er opptatt av å gjennomføre det de har avtalt å gjøre. Ofte er de opptatt av kvalitet. Skåres det veldig høyt på denne egenskapen, kan de oppleves som rigide og lite fleksible.  Dette gjelder særlig hvis man i tillegg skårer lavt på omgjengelighet.

Det er blitt forsket mye på samvittighet og personlighet. Gjentatte meta-analyser viser at samvittighetsfullhet er den personlighetsdimensjonen som oftest korrelerer med høy jobbprestasjon på tvers av yrker (Barrick  & Mounts, 1991). Det samme gjelder med skoleprestasjoner. Dette er personer som er opptatt av å gjøre de de har forpliktet seg til. De er disiplinerte og gjør det de skal. Evnen til å sette mål, være grundig og til å følge opp er viktig for gode ledere, og på dette området skårer de vanligvis høyt.

Hvor kommer samvittigheten fra?

Forskning på tvillinger, viser at det er en sterk genetisk komponent i personlighet. Miljøet har selvsagt også en betydning.

Vi er som regel oppdratt i beste tro, og har blitt påført en tro om at vi er gode mennesker når vi kan fortelle andre at vi har dårlig samvittighet. Da er vi liksom skikkelige mennesker, med god moral, og gode holdninger. Da har vi en slags unnskyldning for å ikke ha gjort noe som vi liksom burde gjøre.

Allerede ved 4-5 års alderen begynner samvittigheten å utvikle seg. Ved 5-7 årsalderen begynner samvittigheten å påvirkes av indre kontroll eller ønsket om å gjøre det rette. «Jeg vil, men vil ikke at de voksne blir skuffet over meg!» Mellom 7-9 år blir samvittighet og moralske verdier internalisert. Barn kjenner at de vil gjøre noe, men stoppes av at det føles feil. De har nå et sterkt behov for å høre til og være en del av familie og venneforhold. Begynner å se situasjoner fra andres perspektiver  – vise empati og sympati.

Personligheten hos normale voksne mennesker antas å være forholdsvis stabil gjennom livet. Studier kan likevel tyde på vi får noe høyere skårer på blant annet samvittighetsfullhet etterhvert som vi blir eldre.

Jeg håper du har et godt bevisst forhold til ditt eget indre kompass og sørger for at navigeringen blir riktig for deg uten altfor mange magnetiske forstyrrelser!

Med ønske om en god samvittighetsfull uke!

 

 

Du skal ikke skamme deg over at du er et menneske. Og du skal ikke skamme deg over at du er det mennesket du er. (Karsten Isachsen)

 

 

 

 

 Kilder:
– www.sor.rvts.no
– Rekrutterings- og intervjuteknikk, Ole I. Iversen
– Rett person på rett plass, Espen Skårstad
– Social Psychology, Aronsen, Wilson, Akert
Back To Top