skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 54: Om å takke nei i tide

bloggbilde54

 

Jeg hadde jobbet lenge med dette searchoppdraget! Det viste seg å bli et  av de mest utfordrende searchoppdragene jeg hadde hatt i mine 20 år i bransjen. Noen er funnet for lette, andre er funnet for tunge og ingen er akkurat det vi er på jakt etter.  En av de neste jeg finner i nettverket, svarer raskt og virker veldig motivert, og jeg får ham inn til et førstemøte. Jeg får et inntrykk av at han allerede har lest seg opp og kan mye om både bedriften og stillingen han er forespeilet. Han blir etterhvert så interessert at han ønsker at vi sjekker både referanser og at han blir testet helt ut. Det ender med intervjuavtale hos oppdragsgiver. Natten før avtalte intervju, kommer det en kort tekstmelding om at han trekker seg.

Nå er det en fair sak og ikke ønske å gå videre, og kanskje særlig når man er hentet inn i en prosess man i utgangspunktet ikke har søkt seg inn i.  Og det er virkelig en fair sak å trekke seg når man føler at ting ikke stemmer. Dog blir det litt uprofesjonelt å trekke seg bare noen få timer før intervju hos oppdragsgiver.  Når det er sagt, er det selvsagt bedre for oppdragsgiver å ikke bruke tid på noen som uansett kommer til å trekke seg, men likevel. Det er noe med timingen og hva det er som passer seg. Det handler om ettermæle.

Det er svært sjelden at et oppdrag ikke lar seg løse. Enkelte, litt særegne oppdrag, kan vi nok bruke både en og to runder på, men vi kommer alltid i mål. Men vi som jobber med rekruttering, kan likevel ikke trylle. Så å forvente at et rekrutteringsoppdrag er løst på 2-3 uker, er sjelden noe jeg kan forplikte meg til, selv om det faktisk skjer at oppdrag blir løst så fort også. 

Når jeg mottar et standard rekrutteringsoppdrag (oppdrag med annonsering), kan det ta alt mellom 4-6 uker. En ytterst sjelden gang kan det ta lenger tid, og enda sjeldnere kan det vise seg å ikke komme i mål. Det kan det være flere årsaker til. Det kan ha noe med timingen, annonseringen, tidspunkt på året, mulig tilfang osv. osv.  Noen vil ikke ha jenter, noen vil ikke ha menn, noen vil ikke ha de over 50, noen vil ikke ha de under 35, noen vil ikke ha en som ikke ligner på seg selv. Ja, da. Jeg vet at mye av dette strider mot både lov, etikk og fornuft, men som leverandør får jeg ikke levert noe de ikke ønsker å kjøpe. Andre ganger forandres jobbeskrivelse gjennom prosessen – slik at da vi må begynne helt på scratch når dette skjer. 

Uansett, livet som rekrutterer/headhunter er usigelig spennende og variert.  Nye prosjekter, nye kunder, eksisterende, gode, gamle kunder – nye kandidater, spennende bransjer, leveringsfrister, evig jakt etter den riktige kandidat og fornøyde kunder. Alltid i vandring mot lyset – mot løsningene – riktig kompetanse på riktig plass! For hver nye prosess, for hvert nytt møte, blir jeg stadig mer ydmyk –  for vi blir aldri utlært på mennesker! 

Med ønske om en høflig uke – og husk å trene på å takke nei og på å tåle andres nei!

 

 

Nei er vanskelig. Nei er ubehagelig.
Nei krever forklaring. Nei er livsviktig, og vi må trene.
Ikke minst på å tåle andres nei.
Først da kan vi svare et ekte ja.

(Kathrine Aspaas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top