skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 53: Man må jobbe for at ting skal skje av seg selv!

bilde-blogg-53

 

Jeg er tidlig ute. Jeg er på vei til min første dag i min første faste relevante jobb etter endt studier. Proppet full av forventninger. Har sikkert sett meg selv i speilet 100 ganger for å se om jeg er den beste utgaven av meg selv. Spent – som til et stevnemøte, tar jeg i dørhåndtaket, sommerfugler i magen. Smiler spent for meg selv. Det er stille på kontoret. Ingen sitter i resepsjonen. Jeg tripper sakte, undrende og nølende innover i gangen uten å møte noen. Blir stående ved sofakroken. Da kommer det en sveisen dame ut av ett av cellekontorene, hun utbryter «Men? Hvem er du? Og hva gjør du her?»   Jeg kjenner noe sprekker – at allerede da, mister jeg litt av inspirasjonen.

Min historie er ikke enestående, og selv om den nå begynner å bli gammel, hører jeg stadig om tilsvarende opplevelser. 

Så hvordan er det hos deg? Hvordan møter du som leder og ansatt din nye kollega? Det skal så lite til for å få noen til å føle seg ønsket og velkommen. Det hjelper lite om du har funnet et talent, en kompetent, evnerik, dyktig ny medarbeider -hvis du ikke evner å forvalte den du har invitert inn i varmen. Denne vil fort være på let etter andre utfordringer andre steder. Så hvordan våger du å la være?

Denne jobben bør du starte med allerede før nyansattes første dag på jobb:

  1. Sørg for at den nyansatte får personalhåndbok, organisasjonskart, opplærings- og introduksjonsplan en god stund før han starter- hva skal gjøres når med hvem? Inviter til en lunsj eller et mandagsmøte – hvor han får presentert seg og møtt de andre han skal jobbe med, for å lette litt på «trykket» før selveste ansettelsesstart. Gir tidlig et profesjonelt inntrykk , hvor den ansatte tidlig føler seg både velkommen og ønsket. 
  2. Sørg for at de fysiske rammene er så optimale som mulig, med møbler, lys, gardiner, planter, verktøy, adgangskort, emailadresse, pc, telefon, visittkort ol. Det blir aldri feil med en liten velkomstblomst eller hilsen på pulten til den nyansatte. 
  3. Bli enige om oppstartstidpunkt – og sett av tid til mottakelse og introduksjon første dag. 
  4. Og hvorfor ikke lage en velkomstfest – eller samlet markering- for å feire nyansettelsen? Ofte lager man en avslutningsfest når noe slutter – men det er ikke så ofte jeg hører om det motsatte? Hvorfor kommer alle de gode ordene når vi slutter – som ved en begravelse?
  5. Sørg for avtalte oppfølgingspunkter, med feedback og tilbakemeldinger begge veier. Forventningsavklaringer bør hele tiden være på agendaen. Planlegging og oppfølging er helt avgjørende for at den nyansatte skal lykkes i jobben sin. 

Å få nyansatte i bedriften er en spennende prosess også for de som allerede er ansatt i bedriften. Som medkollega kan du være med på å gi din nye kollega en smidigere og tryggere oppstart.  Involver deg,  vær nysgjerrig, bli kjent med vedkommendes kompetanse og erfaring. Vis forståelse og gi den nyansatte tid og tabbekvoter. Undersøkelser viser at ved en god relevant opplærings- og introduksjonsfase, vil de fleste nyansatte være oppe å stå i ny stilling etter ca 9-10 måneder. 

Vi går nå inn i en måned med forventninger og mye å glede seg over!

Ha en forventningsfull uke!

 

 

Hva forventer du i retur?

Hvis du bærer sinne og bitterhet, hva forventer du i retur?
Hvis du er kritisk og fordømmende, hva forventer du i retur?
Hvis du gir kynisme og mistenksomhet, hva forventer du i retur?
Hvis du viser forakt og mangel på respekt, hva forventer du i retur?
Hvis du er slem og ondskapsfull, hva forventer du i retur?
Hvis du gir rom for misunnelse og sjalusi, hva forventer du i retur?
Hvis du tilbyr apati og likegyldighet, hva forventer du i retur?
Hvis du antar knapphet og mangel, hva forventer du i retur?
Hvis du mangler retning og formål, hva forventer du i retur?

Men

Hvis du bærer kjærlighet og forståelse
Hvis du gir ros og medfølelse
Hvis du har formål og visjon
Hvis du kommer med lindring og nestekjærlighet
Hvis du viser folkeskikk og høflighet
Hvis du er omsorgsfull og rettferdig
Hvis du tilbyr støtte og pleie
Hvis du antar overflod og rikelig for alle
Hvis du omfavne livet med all kraft
Hvis du strekker deg ut til alle andre

Hva forventer du i retur?

(Allan Wilson- 2013)

 

Back To Top