Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 52: Det koster å stå for noe

blogg52

 

Ordet «verdi» kommer fra det latinske ordet valer;  å ha betydning for. Jobber du i en bedrift som har levende verdier? Hvor firmaets ansatte lever det de sier at de er? Og hva betyr noe for deg  personlig? Hva er viktigst for deg? Hva står du for? Lever du den du er? 

Verdier er noe av det som danner grunnlaget for hvem vi er.  Verdiene er med på å påvirke hva vi liker, tenker, drømmer om og hvordan vi løser våre problemer. Slik blir verdiene våre veivisere til handling. De kan være knyttet til en tilstand av tilfredshet, lykke og likhet, en handling som ærlighet eller rettferdighet eller en relasjon som omsorg, trygghet og respekt. 

Første gangen jeg personlig jobbet med øvelsen rundt verdier og hvor mye jeg hedret disse – levde i pakt med disse – tok det meg fra en følelse av kaos til at jeg jobbet med noe veldig viktig. Det ble en tilstedeværende jakt etter noe viktig. Alt ble til slutt tydeligere – gapene ble tydeligere – årsakene til følt frustrasjon ble tydeligere. Jeg fikk en altomslukende følelse av nærvær i oppgaven – en følelse av flyt – og at jeg var på vei mot noen viktige svar.

Hva er bra for din eksistens? Hva gjør livet ditt rikere, sterkere og mer levende? Tydelighet og kunnskap om egne verdier forsterker vår atferd og er med på å avgjøre hvor vi skal.  

Slik jeg jobber jeg også med mine kunder som kommer til karrierecoaching. Enten fordi de ufrivillig har mistet jobben sin, frivillig har sagt opp jobben sin – eller bare ønsker å få det bedre der de er.  Også når jeg intervjuer, spør jeg om hva som er viktigst for kandidatene min dit de kommer. Fortsatt brukes det forbausende liten tid på selvrefleksjon og selvbevissthet rundt dette. 

Alt henger sammen. Lever vi i uttakt med våre verdier – oppleves en frustrasjon kan hende både på jobb, hjemme, personlig og i samfunnet vi lever. Når du har kartlagt og kjenner dine viktigste verdier, står du stødigere og vil kunne forstå, fatte beslutninger og lede deg selv på en tryggere, mer verdig og verdifull måte enn tidligere. 

Så har du ikke gjort det enda, start med følgende øvelse: 

a) Definer dine 10 viktigste verdier. (eks. frihet, ærlighet, familie, være spesialist, nyte livet, kvalitet, ryddighet, unngå stress, konkurrere, opplevelser osv.) 

b) Beskriv for deg selv hva du legger i verdibegrepene du har valgt – har du feks valgt verdien frihet – definer hva frihet betyr for deg og hvorfor det er viktig for deg.  

c) Etter å ha tydeliggjort dette, måler du verdiene på en skala fra 0-10 hvor sterkt du lever i pakt med verdiene. Hvor høyt/lavt er akseptabelt – Er det et for stort gap – hva kan du gjøre for å minske gapet?

d) Lag en handlingsplan  på hvordan du kan redusere gapene – den viktigste verdien først. 

Dette er givende! Jeg lover deg at du også vil stå tryggere i en jobbsøkersituasjon. Det er lettere å finne det du leter etter, når du selv vet hva du står for og hva som er viktig for deg!

Med ønske om en både verdig og verdifull dag!

 

Livets store verdier er for meg kjærlighet og arbeid! Er de to ting i orden, så greier resten seg, men er et menneske både arbeidsløs og kjærlighetsløs, da er livet ondt som svarte vinternatten på ødeheien.  Fernanda Nissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top