Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 51: Han får lite som ikke kan tie!

 

blogg51

 

Hvilke mennesker får du lyst til å invitere med deg ombord i båten din? På din reise?

Som kandidat er det slik du blir vurdert når sitter på intervju. Den vurderingen bør selvsagt gå begge veier. Du har kanskje kompetansen, evnene, egenskapene – men hva skal til for at noen vil invitere deg ombord? 

Jeg har tidligere skrevet noe om at det er lurt å ikke være redd for stillheten på intervju – at det er lov å tenke seg om før du svarer. Men det holder ikke å være stille når noen snakker. Det holder ikke å nikke og si «mm». Det holder heller ikke å kunne gjenta det som ble sagt ord for ord. De som virkelig evner å lytte – evner å stille spørsmål som fremmer innsikt  – som skaper en toveisdialog. Et intervju skal kunne bli en samtale som gir positiv erfaring – hvor en oppnår tillit og skaper trygghet – hvor informasjon og spørsmål flyter lett i begge retninger.  Vi påvirker hverandre hele tiden – bevisst og ubevisst – gjennom emosjoners vibrasjoner. Blir det dissonans, blir du ikke invitert ombord i båten. 

Når du skal på intervju, er du som regel godt forberedt og trent på hva du skal svare på ventede spørsmål. Men hvor mye trener du på å lytte? Og da mener jeg aktiv lytting i respekt for andre. Det handler  like mye om å se, legge merke til og tolke ansiktsuttrykk, blikk, stemmebruk, tonefall, øyekontakt, kroppsbevegelser, gester og avstander mellom folk. Den nonverbale kommunikasjonen er vel så viktig som ordene – for begge parter. Hvor bevisst er du på egentlig på egne evner til å lytte? Er du usikker, spør noen som vil deg vel! Kartlegg din evne til å lytte – og hvordan du kan bli bedre!  Kanskje er det akkurat dette som hindrer deg i å komme deg dit du ønsker?

Noen ganger får jeg tilbakemeldinger fra mine kunder etter sluttintervjuer – at «dessverre vi ble usikre, for hun/han viste ingen evner til å lytte – ingen ydmykhet – satt liksom med alle svarene selv! Så vi går for den andre kandidaten, som vi vet både har det stillingen krever og som har ydmykhet nok.» 

 Lytting kan læres, men det krever selvinnsikt, selverkjennelse, selvledelse og trening, trening, trening!

Og båten eller skuta finnes der ute for de aller fleste, og er man først ombord, er det viktig at alt utstyret virker og holdes vedlike! Det må være lov å falle overbord noen ganger – men ikke igjen og igjen! Så finn skuta di, kom deg ombord,  og bli skipper i eget liv!

Skip o´hoi, god uke – og husk han får lite som ikke kan tie!

 

Den mest betydningsfulle person man kan lytte til, er en selv, og vår mest betydningsfulle oppgave er å utvikle et øre som virkelig kan høre hva vi sier .

 

 

 

 

Back To Top