Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 47: Hire for attitude – train for skills?

blogg-47a

Folk kommer til meg og sier at de vil gjøre noe annet. Jobbe med andre ting enn hva de har gjort før.  At de trenger forandring. Hvorfor lar vi de ikke? Hvorfor tenker vi så sneversynt – så firkantet? Har du ingen bransjeerfaring – blir du raskt plassert utenfor? Eller det blir for risikabelt å velge deg fremfor en som kommer fra samme bransje eller beslektet rolle?

Det ropes høyt om at vi må endre oss – at vi må tåle å gjøre skifter. Hvor mye av den enkeltes kompetanse er konvertibel?

Det er ikke tvil om at Norge har et betydelig kompetansebehov i årene fremover. At kompetansebehovet vil være noe annet enn det en gang var. Derfor må vi endre oss – vi har alltid måttet endre oss – men i fremtiden må vi det mer enn noensinne – våge å velge annerledes. Både som kandidat og arbeidsgiver. Som kandidat må du sørge for å henge med, følge med på den teknologiske utviklingen. Utdann deg eller etterutdann deg hvis du har mulighet! Sørg for å holde deg oppdatert! Det nytter ikke å sitte på gjerdet – du kan fort risikere å komme bakerst i køen.

Vil du bli noe du ikke er, må du gjøre noe du ikke gjør – sies det så fengende. Med mot til å velge annerledes, tror jeg at vi kunne ha åpnet opp for mange flere spennende muligheter. Se på både kompetanse, egenskapene, holdninger, verdier og evnen til å lære. Tenk, hvilket friskt pust vedkommende vil kunne være? Komme inn og se tingene fra nye vinkler – utvikle – endre – åpne opp – Så hvorfor ikke våge å slippe inn en litt annerledes profil enn du hadde tenkt?

Noen kunder ber meg nettopp se etter slike profiler. Når det så kommer til stykket, så tør de likevel ikke å velge annerledes og går for det trygge, det kjente, det som ligner en selv – og slik forblir de i sin konformitet. Hvor mye utvikling eller endring blir det av det?

Andre kunder velger å ansette nettopp slike profiler, hvor målet er og bistå til å føre de over til noe annet – noe nytt. Når endringsvilligheten likevel ikke er ekte, mislykkes kandidaten i sitt arbeid. Ting blir ikke som forespeilet, fordi ikke endringsvilligheten er forankret i toppledelsen. Det er noe med fra ord til handling – og virkelig ville det – våge det – og tåle å stå i det.

Heldigvis har jeg også kunder, som er bevisste og ekte i sine valg av profiler som ikke har bransjeerfaring. Som tar bevisste reflekterte valg – hvilket har resultert i gode ansettelser – profiler med passe dose ydmykhet, integritet, resiliens, nysgjerrighet og evnen til å lære – som viste seg å bli toppselgere eller dyktige ledere i løpet av kortere tid enn forventet til og med.  Fordi man helt fra starten av er ekte enige og tydelige om krav, forventninger og mål – hvor det gis rom for å feile.

Så hvor konvertibel er din kompetanse? Redegjør dette for deg selv – før du forsøker å selge deg til nye markeder eller stillinger – for du har en gedigen salgsjobb å gjøre for å kunne konkurrere mot de som allerede kommer fra bransjen eller rollen du vil inn i. 

Ønsker dere en strålende endringsvillig mandag, og jeg tror fortsatt på at Coca Colas rekrutteringsslagord vil kunne gjelde i svært mange tilfeller; Hire for attitude – train for skills!

 

 

Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse.
Linda Lai

 

 

 

 

Back To Top