skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 46: Når trente du sist på ting som skremmer deg?

img_9912-bilde

 

«Det er så mange som kjaser rundt på jobb uten at det skjer noe,» sier lederen foran meg oppgitt. «De kommer aldri i mål, klarer aldri å gjennomføre noe! Det er så utrolig frustrerende! Vi blir enige om at noe skal gjøres, så gjennomføres det ikke!» Det er som de ikke klarer å prioritere eller at de mangler gleden ved å fullføre noe! Antageligvis er de ikke i stand til å se for seg sluttresultatet før de er der, » fortsetter han.

Han snakker om den berømmelige viktige egenskapen gjennomføringesevnen, lederen foran meg.  Finnes det noe mer irriterende enn folk som får og tilsynelatende tar ansvar for noe, så gjør de det ikke likevel?

Svært ofte i stillingsannonser søker vi etter ledere og medarbeidere med gjennomføringsevne. Hva betyr det egentlig å inneha denne egenskapen? Og hva skal vi se etter vi som intervjuer når vi ser etter folk med gjennomføringsevne?

I 2012 sa lederen i NHO, Kristin Skogen Lund, at formelen for en organisasjons suksess var 5-15-80 – at suksessen skyldes 5% gode planer, 15% en sterk posisjon i markedet og 80% skyldes gjennomføringsevne. Videre sa hun at «organisasjoner som er preget av høy gjennomføringsevne er konstant opptatt av å forbedre egne arbeidsprosesser i tillegg til å utføre selve jobben. I kulturer som dette lønner det seg å ta initiativ og gjøre noe fremfor å sitte stille i frykt for å gjøre noe galt.»  Slik blir du en vellykket bygger!

Gjennomføringsevne handler om å agere –  fra ord til handling – fullføre det en setter seg fore og har ansvar for.  Sette seg spesifikke, motiverende, ambisjonsrike, relevante, tidsbestemte og enkle mål. – Vite hvorfor en gjør det en gjør- se sammenhengene – føle tilhørighet og få eierskap – jobbe sammen med andre mot felles mål og se meningen med det som skal utføres. Vite hva som gir energi og hva det er som dytter deg fremover og hva som gjør at du holder ut og ikke gir opp tross motgang og støy.  Det å tåle motgang – din motstandsdyktighet, er viktig på veien mot å gjennomføre det du har satt deg fore. Det å hele tiden strebe etter fremgang – ikke perfeksjonisme, aldri gi opp.Kvalitet er som oftest viktigere enn perfeksjonisme. Det må være lov å feile.

Vi ser etter deg som jobber med hjertet, som klarer å jobbe med utholdenhet mot langsiktige mål – som er sta og evner å se muligheter. Som er kreativ, optimistisk og har nok selvtillit.  Det holder ikke å kunne – du må ville, og ha mot nok til å trene på ting som skremmer deg.

I tillegg, sier lederen foran meg «.. at kanskje handler gjennomføringsevne også om evnen til å tenke logisk….»

Ha en god gjennomførbar mandag!

 

«Kroppen er vår hage – viljen vår gartner.» –

William Shakespeare

 

 

Kilde: Margareth M. Perlis, Forbes

 

 

Back To Top