Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 44: Mål og mening

 

hostbl

 

Hvordan velger du å farge din virkelighet? Hvordan gir du livet ditt mening? Hva ønsker du å utrette på broen mellom liv og død?

Består ikke livet av en rekke mål og behov som skal nås og dekkes på både kort og lang sikt – noe som beveger vår atferd? Mer eller mindre bevisst og ubevisst handler vi for å hele tiden føre kropp og sinn i balanse.

Fortsatt har jeg den oppfattelse av at veldig mange jobber uten mål og mening. Som lever uten mål og mening. Jeg møter mange som har latt seg bli til noen de ikke er. Hvor mål og mening har blitt usynlig – fraværende. Inspirasjon, eierskap og engasjement har forsvunnet.

Hvem har ansvar for målene der du jobber? Vet du hva som er ditt ansvar – dine oppgaver – og hvorfor? Hvorfor gjør du det du gjør?

I forkant av hver ny rekruttering jeg starter hos en ny kunde, går jeg alltid inn og intervjuer de menneskene som skal ha ny leder eller kollega. Hva forventer de av sin nye leder? Hva tenker de om det å jobbe her? Hva finnes av forventninger – skrevne og uskrevne regler – faglig? Sosialt? Internt? Eksternt? Og hvorfor er de her? Hvorfor skal noen begynne å jobbe her? Hva er målet? Visjonen?

Overraskende mange klarer ikke å svare på HVORFOR? Eller hva visjonen faktisk er. Og alt for mange jobber uten tydelige krav og forventninger. Det er trist at så mange ønsker seg til et annet sted enn der de er – hvis de virkelig fikk velge – uten at de gjør noe med det.

Så hvorfor går du til den samme jobben hver dag?

De dyktigste lederne er klar over makten de har ved å kommunisere tydelig HVORFOR – slik skapes tydelige verdier, mål og mening – som blir til eierskap, stolthet og arbeidsglede.De dyktigste lederne er de som inspirerer organisasjonen mot meningsfulle mål, og som evner å å se når det er på tide med en kursendring grunnet endringer i markedet – være seg eksternt eller internt. De dyktigste lederne er tilpasningsdyktige og fleksible.

I det siste har jeg spurt meg selv, hvis jeg dør i morgen – vil jeg være fornøyd med reisa jeg har gjort?

Ja – jeg er det! Jeg frykter ikke døden. Jeg har nådd mange av mine mål. Og mange av mine mål nådde jeg ikke. Men jeg lærte noe av alle prosessene. Slik fikk jeg erfaring, kunnskap og forhåpentligvis litt klokskap. Jeg har fortsatt noen mål på lista mi. Ja, for det er viktig å skrive ned målene sine. Det å tydeliggjøre sine mål og delmål –  både privat og profesjonelt. Visualisere! Stake ut kursen. Minne seg selv på. Evaluere. Endre. Alt henger sammen – og bevisst selvledelse er ditt viktigste verktøy.

Så hvordan er det med deg? Hvis du fikk vite at du skulle dø i morgen, ville du være fornøyd med reisa du har gjort?

 

 

Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du ikke har vært.

(Inger Ellen Nicolaysen)

Back To Top