Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 27: Er du en leder som gir mestringstro?

Hårete mål

Jeg liker å gjøre ting jeg ikke har gjort før. Noen ganger bare for å se om jeg klarer det. Noen ganger kan det være litt hårete og naturstridig. Men jeg gjør det likevel! Noen ganger med stort hell og mye læring – andre ganger kan det nok oppleves både naturstridig og dumdristig – litt avhengig av øye som ser. Det gir et spesielt kick å gjøre ting jeg ikke har gjort før, og veldig ofte går det bra eller bra nok. For meg handler det om å lære noe nytt enten om meg selv eller andre, erverve nye eller utvikle ferdigheter, bli kjent med nye mennesker eller bare slå meg selv og egne tanker, mål og resultater.

Gjennom idretten og gode trenere – lærte jeg tidlig at hardt arbeid og tro kan flytte fjell, så jeg fikk tidlig tro på selvoppfyllende profetier, selvledelse og positivt selvsnakk.

I psykologien er det forsket mye på dette med mestringstro, og det er hevet over en hver tvil at det å utvikle den enkeltes mestringstro bør stå sentralt i alle læringsprosesser. At vi lærer oss til å fokusere på mulighetene i en situasjon i stedet for alle hindringene. Tror vi sterkt nok – øker vi sjansen for å lykkes i alt vi gjør – spesielt hvis vi i tillegg har ferdighetene som trengs for å løse en oppgave.

Så hvordan tar du i mot dine nyansatte? Leder du i tro eller tvil? Sørger for at dine ansatte skaffer seg egne mestringserfaringer? Legger du til rette slik at de får muligheter til å lykkes? Gir du feedback – et klapp på skulderen når de lykkes? Utfordrer de og gir de noe å strekke seg mot? Og hvordan reagerer du når de feiler?

Det er sammenheng mellom tro på egen mestringsevne og det å oppnå gode resultater på arbeidsplassen (ref. Stajkovic&Luthans 1988a) Et av de viktigste verktøyene ved endringsarbeid i en organisasjon – er dermed de ansattes mestringstro. Som mye annet bør troen på egen mestringsevne trenes på.

Når vi lykkes, oppleves en indre tilfredsstillelse – samtidig får vi anerkjennelse av omgivelsene og økt selvinnsikt i eget potensiale.  Tror man på det man gjør – får man gjerne en indre drivkraft og et drivende ønske om å utvikle seg og gjøre sitt beste. Slik kan man trenes til selvledelse – som positivt påvirker våre handlingsvalg, tankemønstre, evnen til å se på muligheter og utvikling av positive følelser.

I helgen valgte jeg å delta på vårens vakreste eventyr for første gang; Holmenkollstafetten. Jeg visste at jeg ikke hadde ferdighetene til å bli best, jeg visste at det for denne kroppen egentlig er naturstridig, men jeg ville vise for meg selv at jeg klarte å løpe min etappe. Ikke gå – men løpe hele veien! Jeg fullførte det målet, og slo meg selv. Så selv om jeg nå har et kne som vil jamre høyt i noen dager, vil jeg fortsette å løpe og trene.

Du bestemmer selv hvordan du vil tenke og handle! Og noen ganger trenger vi hjelp til selvforståelse.

Ha en mestringstro uke!

 

Du kan tro du kan, og du kan tro du ikke kan. I begge tilfeller har du rett! Henry Ford

Back To Top