skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 18: Hva beveger din atferd?

Løv som henger

 

«Maten æl klaaaaal!» roper min yngste datter, og kommer løpende inn på soverommet søndag morgen kl. 730. Jeg spretter opp og kjenner frykten brer seg mtp hva som skjedde i går morges. Da «kokte» hun regninger, brev, forklær, støvsugeposer, kniver og gafler i en stor kjele med vann på ovnen… Vi fikk heldigvis tørket regningene! «Du har vel ikke gjort noe bøll vel?»spør jeg engstelig. «Nei, da, kom å se hva jeg hal gjort!» svarer hun fornøyd. Og der på kjøkkenbordet er det dekket på til fem med mat, asjetter, kniver, glass, melk og juice. Det er litt tidlig – så vi spiser sammen bare hun og jeg.

Min yngste datter er helt utrolig flink til å bevege min atferd!

Etter mat vil hun opp å se på film, og jeg blir med opp og hjelper henne. Det er popkornrester etter henne over hele gulvet, og jeg sier «Næmmen, her må du støvsuge!» Setter på filmen og går ned. Jeg hører et dunk, og tror atter at det er noe bøll; «Hva gjør du??» roper jeg opp. «Jeg støvsugel!» svarer hun eplekjekt. Og straks hører jeg støvsugeren, og hun støvsuger alt selv. Og hva beveget hennes atferd? Jo, hun spurte om hun kunne få spise noe ved tv´n, og jeg svarte nei, fordi jeg sa at hun først måtte lære seg til å ta opp etter seg når hun søler og søpler.

Motivasjon er drivkraften bak våre handlinger, og ordet kommer fra det latinske ordet «movere» – bevege. Vi mennesker har mange drivere som beveger vår atferd – får oss til å handle. Noen ganger drives vi av frykten for å bli mislikt, frykten for å feile, frykten for straff, frykten for å miste jobben. Frykt som drivkraft er en negativ driver. Selv er jeg mer opptatt av den positive drivkraften. Ofte kan det handle om å gjøre frykt til kraft, og da kan det utroligste skje!

Undersøkelser viser at de fleste mennesker ikke motiveres mest av lønn, fleksibel arbeidstid, firmabil ol. Det er den grunnleggende, indre motivasjonen som oppstår når du har mulighet til å prestere gjennom meningsfylt arbeid – samt anerkjennelse, feedback og synlige resultater som gjelder.

Det er mange som mister jobbene sine – som opplever et av de vanskeligste traumene i livet – å bli ufrivillig arbeidssøkende.

Mist ikke motet, det er nå du trenger det som mest! Gjenoppta kontrollen og sett deg selv i førersetet. Ta deg tid til å finne din indre levende stemme – finn ut hva som er viktig for deg – hva motiveres du av? Hva er dine verdier? NÅ er din unike sjanse til å kunne velge på nytt på grunnlag av den du faktisk er. Våg å drømme, våg å lytte til din indre stemme, våg å leve det ut. Du har kanskje lyst til å gjøre noe andre ikke forstår poenget med? Følg hodet og hjertet – din egen indre stemme. Kanskje må du ta noen omveier – men lag deg mål og delmål. God planlegging og forberedelser er halve jobben.

På jobbintervjuer håper jeg du møter folk som lytter med både hjernen og hjertet. Oppskriften for å lykkes er derfor enkel; Vær deg selv, brukt ditt intellekt og snakk til hjertet. Du skal motivere en potensiell arbeidsgiver til å ansette deg, og da må vi tro på deg og din historie.

Glem aldri at stemmen er det beste og enkleste redskapet vi har i vår kommunikasjon! Hver gang du kommuniserer med andre blir de påvirket av vår stemme og vårt tonefall. Skal du være troverdig, må det du sier, kroppsspråk og stemmens utstråling sammenfalle. Passer ikke kroppsspråk og stemmen til ordene – blir det forvirrende dobbelt budskap, og det blir vanskelig å tro på det du sier.

Jobbintervjuer skal være spennende, utviklende og givende! Forbered deg, vit hvem du er og gled deg! Det gjelder å ikke gi seg – hang on there!

 

Karin Boye

 

Back To Top