skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 5: «Han bør ikke komme i nærheten av noe som har puls!»

Verdibasert hjerte

 

«………….. selv ikke en gullfisk bør svømme i hans farvann!»

Har du en slik leder? Ønsker du deg vekk fra en slik leder? Har du prøvd lenge nok å forandre en slik leder?

Mine beste fotballtrenere viste meg i ung alder, solid lederskap – evnen til å gi feedback på godt og vondt når det enten gikk bra eller dårlig. Det var ikke vanskelig å ta de tilbakemeldingene – fordi de var konstruktive, tydelige – de ville meg vel. De løftet – gjorde meg god – og var best for både laget og meg. Slik løp vi enda fortere, fikk enda bedre overblikk, ga enda flere målgivende pasninger og scoret enda flere mål – slik rykket vi opp divisjoner! Disse lederne lærte oss å heie på hverandre, ville hverandre vel. Vi lærte oss å sette mål, planlegge og at ingen ting kommer tilfeldig.  Vi ble et fantastisk lag med godt miljø, og ingen ønsket å gå glipp av en eneste trening.

Slikt lederskap fant jeg heldigvis også i ung alder hos en håndfull dyktige lærere, og hos en av mine første arbeidsgivere. Jeg fant også etter hvert det motsatte; de som ikke ville meg vel – de som elsket å ta meg i å gjøre feil, eller som ikke ønsket å delegere, men holde på alle de interessante, lærerike oppgavene selv.  Der sluttet jeg fort!

Godt operativt lederskap har en enkel oppskrift. I bunn og grunn trenger man ikke 5 års høyskole eller universitetsutdannelse for å forstå dette.  Det handler ikke om rakettforskning – det handler nesten om de samme prinsipper som ved god barneoppdragelse.

Hvorfor feiler da så mange som driver en eller annen form for lederskap? Hvorfor mistrives så mange på jobb? Hvorfor skulle så mange helst være et helt annet sted enn der de er? Hvorfor befinner så mange seg på steder de ikke burde være? Svarene på dette er selvsagt sammensatte.

Godt lederskap handler om evnen og viljen til å ønske andre vel og gjøre hverandre gode. Det må starte på toppen. Ja, jeg tror på verdibasert ledelse! Le! Del! Se!

Neste gang du ansetter intern eller eksternt, husk alltid å minne deg selv på dette;

Hvis du mistenker en mann, ansett ham ikke! Hvis du ansetter en mann, mistenk ham ikke!

Back To Top