skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Blogginnlegg nr. 3 – Hvordan står det til med din arbeidsiver?

 

Hender i været

Så er det altså uke 3 – med min nye arbeidsiver.

Min nye arbeidsiver behandler meg stort sett bra. Men det hender den kan gå litt for langt!  Min arbeidsiver har nemlig den virkning på meg at jeg glemmer både tid og sted. Slik kan jeg glemme å se på klokka, ta pauser, gå på do, spise, drikke eller vanne kontorplantene.

Men jeg har titt og ofte møte med min arbeidsiver, og heldigvis vil vi det samme! Vi skal jobbe lenge og leve godt sammen i mange år. Derfor har vi sammen lagd en plan på hvordan dette skal løses.  Både min arbeidsiver og jeg er klar over hva det er som gir meg energi, og at det er viktig med en viss balanse i livet for å opprettholde dette.  Vi er skjønt enige om at det slett ikke er galt å være glad i å jobbe – eller å like arbeidsoppgavene sine – eller å være begeistret for mandager.

Men for at dagene skal bli gode, kreative og effektive – har min arbeidsiver og jeg etablert pauseknappen. Så når jeg ikke har møter, men oppgaver på kontoret, aktiverer jeg pauseknappen som har blitt en alarm på min mobil. Dette forsøker jeg å få til en gang i  timen. Det trenger ikke å være mer en fem minutter – men det er viktige minutter. For ingen kan nemlig være 24 timer i døgnet.  Selv den sterkeste må hvile.  Hjerneforskning viser at hjernene våre får en dropp ca hver halvannen time – så hvis alle tar pausene på alvor, ville kanskje heller ingen bli utbrent?

Heldige er vi, som står foran nok en mandag med oppgaver i. Helgens grusomme hendelser i Paris, ligger vel i bakhodene på de fleste av oss. Vi er alle berørte.

Husk å telle alt du er takknemlig for  – setter pris på. Bekymre deg for de riktige tingene – ha fokus  på det som er mulig å gjøre noe med. Du kan velge å starte dagen med glede – hver morgen! Visualisere møtene du skal gjennomføre – visualisere alt det gode som skal skje.

Forskning på positive følelser viser nemlig at positive følelser gir økt produktivitet, færre sykedager, lavere turnover, økt nærhet,  økt tilknytning og tilhørighet, økt effektivitet, bedre arbeidsmiljø, økt trivsel, mindre konflikter, bedre problemløsning, høyere kreativitet og bedre prestasjoner på komplekse oppgaver som krever tenkning.  Erfaringer som fremkaller positive følelser, får negative følelser til å forsvinne raskere. (Lyubomirsky, King&Diener,  2005). Positive emosjoner gjør deg bedre rustet for de uventede svingene i livet og på jobb – så velg deg glede – velg deg iver – velg deg raushet – og evnen til å ville andre vel.

Ha en positiv mandag!

 

Å  jobbe hardt for noe vi ikke bryr oss om, blir fort stress. Å jobbe hardt for noe vi elsker, blir fort lidenskap!

 

Back To Top